13.08.2022. održana je izborna Skupština društva na kojoj je izloženo izvješće Predsjedništva, Nadzornog odbora te je predočeno Financijsko izvješće. U drugom dijelu Skupštine izabrano je novo vodstvo PŠRD Pelegrin.

Zapisnik sa Skupštine pročitajte ovdje

Novo vodstvo PŠRD PELEGRIN:

PREDSJEDNIK: Marin Novaković

DOPREDSJEDNIK: Sidrana Lebar

ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA: Dean Koludrović, Pjero Novaković, Vicko Vidan, Toni Novaković, Andro Rivieri

TAJNIK: Darko Živković

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA: Dinko Novaković, Anči Bašić, Damir Novaković

ČLANOVI DISCIPLINSKE KOMISIJE: Sanja Ćuk, Srećko Novaković, Miodrag Tarašić

ČLANOVI ARBITRAŽNOG VIJEĆA: Ante Delin, Toni Weber, Nensi Koludrović

LIKVIDATOR DRUŠTVA: Kristijan Tole