Pomorsko športsko ribolovno društvo PELEGRIN

Riva Pelegrin 23 a
21432 Stomorska
Telefon / fax:  021 658 200
Kontakt za nautičare: 091 980 73 11

e-mail: pelegrinstomorska@gmail.com

Istezalište brodova

Radno vrijeme
ljetno 7.00 – 12 h i 17 – 20 h
zimsko 8 – 15

Nedjeljom 10 – 11 h – uplata članarina, informacije

Obrazac za kontakt

Kako do nas?