Sve se mijenja pa tako i stare navike.

Upravljanje lukom Stomorska u potpunosti je preuzela Županijska lučka uprava.U naravi PŠRD”Pelegrin”upravlja lukom Stomorska u ime ŽLU.Slijedom toga dobili smo i komunalne vezove,premda smo ostali di smo i  bili.

Napravili smo rivu,istezalište,oplemenili Stomorsku,potrošili miljune i bezbroj dobrovoljnih radnih akcija.Šta sada-ništa.Ostaje nam članarina,istezalište, i pola prihoda od vezarine.Želimo da nam ostane naplata vezarine u nautičkom turizmu iz koje plačamo Kapetana lučice,troškove struje,vode,telefona,nužnih popravaka,knjigovodstvo i svakako, državi dajemo njezin dio kolaća.

Novi način naplate podrazumijeva potpisivanje Ugovora korisnika vezova sa ŽLU.Računi za vezarinu plačat če se lučkoj Upravi,a članarina i istezalište “Pelegrinu”.Broj Ugovora ograničen je na 115 za koliko se pretpostavlja i broj vezova nakon izgradnje novih priveza u luci(dva gata od stivanskog mula prema rivi).Zakinuti smo sa brojem vezova,a najviše s toga da vlasnici kupuju veća plovila i potiskuju manje.

Stomorska 13.lipnja 2019.godine