KRIZNI STOŽER O.ŠOLTE DAJE OBJAVU RIBOLOVNIM
                                           DRUŠTVIMA!
DOZVOLJAVA SE POJEDINAČNI RIBOLOV ČAMCEM POD UVJETOM DA SE RIBOLOV VRŠI U AKVATORIJU O.ŠOLTE. U ČAMCU MOŽE BITI SAMO JEDNA OSOBA