Natječaj Lučke uprave za naplatu i upravljanje lukama u SDŽ je slijed koji je nametnut i mora se poštovati,ali događaji koji su doprinijeli da se PŠRD”Pelegrin” ne prijavi na natječaj za upravljanje lukom Stomorska proistekli su dijelom  iz same Stomorske.

Društvo koje broji 44 godine postojanja  stavljeno je u položaj preživljavanja ili čak likvidacije.Premda je “Pelegrin” prvi na Šolti započeo sa nautičkim turizmom i izgradio Stomorsku šta opčina sigurno nikada nebi, zlo je odlučilo” kad već nemožemo kontrolirati “Pelegrin”treba ga uništiti.Taština  čovika pretvara u ništa.

Najbrojnije društvo na Šolti danas broji 280 članova.Sve godine razvoja prekinute su suludim interesom pojedinaca,a ti se mogu lako nabrojati, postojanje nereda uvijek im je išlo u korist.Lobiranje,šporka politika,rodbinska veza,podmetanje pisama koji su sami pisali,a kad im to nije bilo dosta uhvatili su se “drugovi”anonimnih pisama,prijave Državnom odvjetništvu,foto aparata te laži iz kojih su sami proistekli.

Trud Predsjedništva”Pelegrina” da se izbori za nastavak upravljanja lukom Stomorska takvim ponašanjem,propali su!Općinski vijećnici iz Stomorske zastupaju samo svoje interese.Stomorska je prešla u jedne provjerene ruke,još im je fali “Pelegrin”pa da prića ima poćetak i kraj?Detalji šporkarije odavno su prepoznati.I šesti glas potpore u općinskom vijeću.A ko se s vragon opasije vraga i okoti-rekli bi naši stari.

Da niste radili rivu sad bi imali miljun kuna”Ja imam medije bolje od vas”Predat čete račune  31.7,samo su dio uvjeravanja  da “Pelegrin”odustane od natječaja za upravljanje lukom Stomorska.Nastavite drugovi,narod nije ćorav i reće “svaka sila za vrimena”.

Pisao Drago

Stomorska 28.sijećanj 2018.godine